odśnieżanie-ulic-poznań

Każdej zimy Zarząd Dróg Miejskich staje przed dużym wyzwaniem, jakie rzucają mu nieprzewidywalne warunki pogodowe związane głównie z opadami śniegu. Intensywne jego opady wzbudzają co jakiś czas dyskusję czy służby, odpowiedzialne za odśnieżanie ulic, należycie wywiązują się ze swoich obowiązków. Trudno nie wspomnieć tu o dużych problemach, jakie wywołują nieodśnieżone ulice dla próbujących przedostać się przez nie samochodów lub pieszych. Jak działają służby oczyszczania miasta w Poznaniu?

Odśnieżanie ulic Poznań – jak wygląda od strony formalnej?

Choć Poznań należy do miast, w których zima przebiega raczej łagodnie, tym niemniej także i w stolicy Wielkopolski zdarzają się intensywne opady śniegu. Odśnieżanie ulic Poznań zleca podwykonawcom odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg w stanie gotowym do użytku. Zadania związane z tymi obowiązkami oraz warunki, na których dokonywany jest odbiór prac opisane są szczegółowo w dokumentach dostępnych na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu w zakładce pt. „Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w sezonie 2021-2022”. Warto wiedzieć, że wybór podwykonawcy dokonywany jest na drodze przetargu nieograniczonego.

Odśnieżanie ulic – jak wygląda w praktyce?

Wiele pytań, pojawiających się w okresie zimowym, dotyczy sprawności z jaką działają służby odpowiedzialne za odśnieżanie ulic. Akcje oczyszczania dróg z nagromadzonego na nich śniegu i przystosowywania ich do użytku dla ruchu drogowego są planowane wtedy gdy istnieje zagrożenie gołoledzią, kiedy prognozy pogodowe zwiastują nadchodząca falę opadów, ale także wtedy gdy powietrze jest wilgotne, a temperatura zaczyna sięgać 0 stopni Celsjusza. Odśnieżanie ulic Poznań planuje także na podstawie zgłoszeń pochodzących od użytkowników dróg.

Czy będzie alternatywa dla chlorku sodu?

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o szkodliwości soli, którą posypywane są ulice i chodniki miast w celu rozpuszczenia powstałego na nich zlodowacenia. Poza niekorzystnym wpływem soli na środowisko naturalne może ona także podrażniać łapy chodzących po niej czworonogów. Ciekawym pomysłem wydaje się zastąpienie soli fusami z kawy. Koncepcja ta była przedmiotem wstępnych dyskusji na forum Zarządu Dróg Miasta Poznania. Jednakże, aby pomysł mógł zostać wprowadzony w życie muszą zostać rozwiązane pewne problemy formalne. Z punktu widzenia prawa fusy z kawy są bowiem odpadem i nie mogą służyć do posypywania nimi dróg. Jak się okazuje, przepisy jednoznacznie określają jakie substancje mogą być używane do zimowego utrzymania nawierzchni.