Ważnym zagadnieniem związanym z zabezpieczeniami antypoślizgowymi jest pomiar antypoślizgowości. Warto zainwestować w pomiar antypoślizgowości kiedy planujemy budowę. Pomiary antypoślizgowe są drogie, dlatego należy je wykonywać tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

Pomiar antypoślizgowości wykonuje się po to, aby wiedzieć, jakie rozwiązanie antypoślizgowe będzie odpowiednie dla danej nawierzchni. Właściciel budowy wynajmuje fachowca, który wykonuje pomiary specjalnymi urządzeniami mierzącymi współczynnik oporu ślizgowego. Wartość ta wskazuje, jakdużo kulka ślizga się, gdy utknie w rowku.

Oczywiście ważne jest, aby wiedzieć, jak bardzo powierzchnia może być antypoślizgowa i jaki materiał zostanie użyty do jej wykonania. Udowodniono, że osoby wykonujące pomiary antypoślizgowości nie potrzebują dużych i drogich urządzeń do określenia tego parametru. Powinny one jednak wiedzieć jak korzystać z urządzeń, które posiadają.

Pomiary przeprowadzane są w kilku miejscach nawierzchni. Jeśli jest miejsce, które ma szczególnie wysoką odporność na poślizg, można je uwzględnić przy wyborze ostatecznego rozwiązania antypoślizgowego. Im więcej miejsc zostanie zmierzonych, tym lepsze będą wyniki.

Osoby, które stosują środki antypoślizgowe ponoszą za to odpowiedzialność prawną. Dlatego ważne jest, aby znali oni wyniki pomiarów i wiedzieli, jak je wykorzystać. Kiedy ludzie wykonują pomiary, muszą przestrzegać norm technicznych. Pomiary antypoślizgowe są zazwyczaj wykonywane na różnych powierzchniach, takich jak asfalt lub beton, podłogi drewniane itp.

Przed wykonaniem pomiaru antypoślizgowego powierzchnia musi być czysta i sucha.

Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, pomiary powinny być wykonywane w różnych porach roku i w różnych warunkach pogodowych. Ważne jest, aby przed dokonaniem pomiaru antypoślizgowości poczekać, aż świeżo nałożona farba całkowicie wyschnie, aby można było porównać ją z innymi wartościami. W przypadku ponownego malowania powierzchni ważne jest, aby przed dokonaniem pomiarów poczekać, aż nowa farba wyschnie. Procedura pomiaru oporu poślizgu jest dość prosta. Najbardziej powszechnym sposobem pomiaru oporu poślizgu jest użycie narzędzia z gumą. Powodem tego prostego rozwiązania jest fakt, że guma ma swój własny współczynnik tarcia, który nie zmienia się podczas pomiarów. Guma absorbuje również wodę i zapobiega jej wsiąkaniu pod lakier.

Warto powierzyć tę czynność specjalistom. Już dziś umów się na pomiar antypoślizgowości ze specjalistą.