deklaracje bezpieczeństwa ens uk

Wyjście Wielkiej Brytanii z szeregów Unii Europejskiej spowodowało wiele różnych sytuacji, z których być może niektórzy nie zdawali sobie wcześniej sprawy. Przede wszystkim, zmieniły się nieco deklaracje bezpieczeństwa ens uk. To istotne z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących efektywną wymianę towarów i usług na gruncie brytyjskim oraz firm transportowych dowożących produkty na teren Zjednoczonego Królestwa. Oznacza to, iż wymiana handlowa, która na terenie całej Unii Europejskiej ma bardziej swobodny charakter, prowadzona z Wielką Brytanią będzie musiała zostać poddana istotnym rygorom i obostrzeniom. Jakie są tego skutki?

Co to jest deklaracja bezpieczeństwa ens?

Deklaracja bezpieczeństwa ens to ujednolicony rodzaj dokumentu przewozowego obowiązującego na terenie całej Unii Europejskiej. Dokument ma formę elektroniczną i jest umieszczany w odgórnym systemie ics. Musi legitymować się nim każdy, kto chce importować swoje towary na teren państw członkowskich. W kontekście głośnego Brexitu pojawiło się zatem wiele kontrowersji dotyczących dalszej wymiany towarowej z Wielką Brytanią. Negocjacje pomiędzy byłym krajem członkowskim a Unią Europejską trwały długo i były mocno ożywione. Ostatecznie jednak udało się wypracować pewne nowe zasady współpracy.

Deklaracje bezpieczeństwa ens uk – jakie istotne zmiany od lipca 2022?

Od 1 lipca 2022 Wielka Brytania wprowadziła w życie przepisy dotyczące międzynarodowej wymiany towarów, które mają znacznie ułatwić i usprawnić cały proces. Przepisy te opierają się na czterech głównych założeniach. Po pierwsze, składanie deklaracji mrn nie jest wymagane w systemie granicznym gvms w zakresie przywozu i wywozu towarów. Dopełnienie tego nie będzie zatem rzutowało na całość transakcji. Po drugie, zniesiono konieczność spełniania wymogów bezpieczeństwa i ochrony co do wywożonych pustych jednostek. Po trzecie, usunięto także wymogi bezpieczeństwa i ochrony dotyczące przeładunków w portach (tyczy się to przeładunków w ramach jednej umowy i jednego tranzytu). Po czwarte wreszcie usunięto wymogi bezpieczeństwa i ochrony w zakresie bagażu, jako zjawiska mało uciążliwego.

Co z kontrolą graniczną?

Niektórzy obawiali się zapowiadanych kontroli na przejściach granicznych, lecz okazało się, że te zapowiedzi nie dojdą do skutku w bieżącym roku. Deklaracje bezpieczeństwa ens uk niejednym spędzały sen z powiek, ponieważ spodziewano się znacznych utrudnień, tymczasem okazało się, że póki co zmiany nie okazały się aż tak drastyczne i trudne do przetrwania dla firm importujących towary do Anglii.