młot-do-koparki

Młot do koparki to narzędzie wyburzeniowe, które często stosowane jest w sektorze robót ziemnych, a także w górnictwie. Tego typu młoty przeznaczone są do kruszenia bloków skalnych oraz betonowych, o różnej twardości.

Młot do koparki – zastosowanie


Głównym zastosowaniem młota do koparki jest wszelkie wyburzanie, wstępne wykopy, wtórne kruszenie skał, a także kopanie rowów. Warto zaznaczyć, że młoty do koparek możemy podzielić na trzy podstawowe kategorie w zależności od rozmiaru, a także typu koparki, na które są zamontowane. Małe młoty stosowane są przede wszystkim do kopania oraz robót drogowych. Ponadto stosuje się je do wyburzania obszarów mieszkalnych bądź renowacji budynków. Jeśli mowa o młotach średniej wielkości, to przeznaczone są one do wyburzania budynków, wykopów na terenach miejskich, a także do kruszenia wtórnego w kamieniołomach. W przypadku dużych młotów, wykorzystuje się ja do większych rozbiórek, wykopów pierwotnych w kamieniołomach, a także do kopania fundamentów, tuneli oraz tuneli kolejowych. Trzeba też wspomnieć o tym, ze młoty hydrauliczne składają się z zespołu młota, obudowy wyposażonej w system amortyzujący oraz tłumiący drganie, a także grota – jest to ostrze, długo oraz inny kształt końcówki. Warto zaznaczyć, że młot hydrauliczny być być zrobiony jako pojedynczy element bądź złożony z kilku innych elementów, które połączone są czterema cięgnami. W środku ma tylko dwie ruchome części. Mowa tutaj o tłoku, a także dystrybutorze. Trzeba też wspomnieć o tym, że istnieje narzędzie, które przeznaczone jest do uderzania w wyburzaną bądź wykopaną powierzchnię.

Należy pamiętać o tym, że młoty hydrauliczne powinny być podłączone do układu hydraulicznego koparki. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że siła ciągu zapewniana przez płyn hydrauliczny – pod wysokim ciśnieniem bądź pod niskim – zawarta w głowicy napędzać będzie głowicę uderzającą. Ponadto energie wygenerowana przez pchnięcie zostanie gwałtownie przekazana do górnej części, która uwalnia ją w gruncie. Należy pamiętać o tym, żeby w każdym przypadku używać młotów hydraulicznych prostopadłych do powierzchni wyburzanego materiału. Ponadto trzeba ustawić prawidłowy poziom ciśnienia roboczego. Nie wolno zapomnieć o tym, że młoty nigdy nie mogą uderzać grotem na jałowym biegu. Wszelkie skoki jałowe będą powodować zbyt wczesne zużywanie oraz pęknięcie zabezpieczenia. Trzeba też pamiętać o tym, że nie wolno stosować młotów do koparki do przesuwania ciężkich mas ostrzem bądź samą obudową – jest to bardzo istotna kwestia.